Dijkham bouw

DIJKHAM bouw: de specialist in de
veeleisende foodsector

Iedere voedselveilige productieomgeving heeft haar eigen specifieke kenmerken. DIJKHAM bouw is volledig op de hoogte van de hygiënenormen en de hiervoor benodigde bouwkundige constructies. Ook de geldende milieu- en veiligheidseisen leveren voor DIJKHAM bouw geen verrassingen meer op.