Dijkham bouw

DIJKHAM bouwnieuws

nieuws

Afbeelding

Te koop: bouwkavels langs de Arkervaart te Nijkerk

22 augustus 2012

Wij bieden u de mogelijkheid om gezamenlijk een eigen bouwplan te realiseren op basis van uw wensenpakket.
Het betreft een vijftal bouwkavels bouwterrein gelegen op bedrijventerrein "Arkervaart-West" te Nijkerk, op zichtlocatie tussen de Arkervaart en de Ohmstraat en direct nabij de Ambachtsstraat.

Via de Ambachtsstraat en Berencamperweg is de Rijksweg A28 (Zwolle-Amersfoort) te bereiken. Ten zuiden van de woonwijk Groot Corlaer wordt een nieuwe aansluiting op de A28 gerealiseerd. De verbindingsweg tussen deze aansluiting en de Ambachtsstraat zal aan de zuidzijde van het bedrijventerrein komen te lopen. In zuidelijke richting loopt deze parallel aan de A28.

In de verkaveling worden de percelen ontsloten via de Ohmstraat, welke aansluit op de kruising van de Watergoorweg (richting centrum) met de Ambachtsstraat (richting A28).

De percelen worden aan de achterzijde ontsloten en dus niet rechtstreeks op de Ambachtsstraat en de Westkadijk.

In de verkavelingschets wordt het terrein door de ontsluitingswegen opgedeeld in vier deelgebieden. Het grootste deelgebied vormt de strook met bedrijven langs de Westkadijk waarin de percelen bouwterrein zijn gelegen. De bedrijven zijn hier allemaal met de representatieve kant op de Arkervaart georiënteerd. De ontsluiting van de bedrijven vindt plaats aan de andere kant. Vanwege de gewenste representatieve uitstraling wordt hier een kantoorachtige bebouwing met bijbehorende uitstraling gevraagd.

Uw plannen voor de te bouwen bedrijfspanden worden in samenspraak tussen de kopers en ons ontworpen en gerealiseerd.

Planinformatie:

- Perceelsgrootte: totaal ca. 15.565 m².
- Uitgifte in kleinere delen vanaf ca. 1.970 m² mogelijk.
- Bestemming/gebruik: het bestemmingsplan staat 80% bebouwing toe tot 12 m    
  hoogte ten behoeve van bedrijfsdoeleinden in de milieucategorieën (1, 2, 3 en 4).

Bij interesse kunt u contact met ons opnemen middels het contactformulier.
Telefonisch kunt u ons bereiken op telefoonnummer 033 - 245 48 14 .