Card image cap

BIM (Building Information Modelling)

BIM is een werkmethodiek waarbij in een 3D Bouw Informatie Model integraal wordt samengewerkt door diverse disciplines in de bouwsector. Building Information Modelling (BIM) is een digitale representatie van alle fysieke en functionele kenmerken van een gebouw. Een BIM-model is een gedeelde kennisbron of bestand met informatie over het gebouw, dat dient als een betrouwbare basis voor het nemen van besluiten tijdens de gehele levenscyclus van het gebouw. Van het eerste ontwerp, gedurende de bouw, tijdens het beheer tot de sloop van het gebouw. Een uitgangspunt van BIM is dat verschillende partijen en teams samenwerken in verschillende fasen van de levenscyclus van het gebouw waarbij het aanleveren, ophalen en bewerken van de informatie in het BIM dient als ondersteuning en faciliteren van de rollen van de diverse belanghebbenden. 

Voor de opdrachtgever zal door het meer beheerste proces en de transparantie het resultaat uit meerdere voordelen bestaan. Zo zal de prijs lager zijn of voor hetzelfde budget zal meer product geleverd kunnen worden. Maar minstens zo belangrijk is dat het bouwwerk meer aan de gestelde specificaties zal voldoen, minder vaak zal op de schreden teruggekeerd hoeven te worden, en voortdurend is duidelijk wat uiteindelijk verkregen wordt. 

  BEWUSTE BOUWERS

  DIJKHAM bouw verbetert continue, zo ook op de aandachtgebieden milieu, maatschappelijk verantwoord ondernemen, veiligheid en duurzaamheid op de bouwplaats en de omgeving. Om deze verbeteringen extra kracht bij te zetten is DIJKHAM bouw in 2020 bedrijfsdeelnemer geworden bij Bewuste Bouwers.

  Stichting Bewuste Bouwers draagt bij aan de professionalisering van de bouwbranche op het raakvlak van de bouwplaats en haar omgeving. Hiervoor hebben zij een gedragscode vastgesteld waar alle aangesloten bouwbedrijven zich aan committeren.

  Voor onze opdrachtgevers heeft deelname aan Bewuste Bouwers o.a. als meerwaarde dat de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt wordt en dat er een goede communicatie is tussen DIJKHAM bouw en de omgeving. Hierdoor profileert de opdrachtgever zich positief tijdens de bouwfase.

  Meer over Bewuste Bouwers

  Card image cap
  Card image cap


  BREEAM

  BREEAM is de Building Research Establishment (BRE) Environmental Assessment Method. BREEAM is een beoordelingsmethode om de milieu belasting van gebouwen te bepalen. Op basis van een standaard voor een duurzaam gebouw geeft het aan welk prestatieniveau een gebouw heeft.

  De BREEAM-NL beoordelingsmethode is tegenwoordig niet meer weg te denken bij het bouwen van distributiecentra- en koelvrieshuizen. Het BREEAM duurzaamheidscertificaat wordt verleend op basis van een onafhankelijke beoordelingsmethode variërend van een ster tot vijf sterren. In de logistiek is BREEAM ongekend populair waarbij uitgaand van de energie neutrale en het streven naar ‘gasloze; panden, ‘Outstanding’ de norm is.

  Erkend leerbedrijf

  DIJKHAM bouw is een erkend leerbedrijf, een titel om trots op te zijn! Wij zijn officieel erkend door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Iedere vier jaar beoordeelt SBB onze erkenning opnieuw, waarbij DIJKHAM bouw moet voldoen aan de door SBB gestelde voorwaarden voor erkenning. Daarbij worden ook onze praktijkbegeleiders volgens de gestelde richtlijnen gekwalificeerd en geschoold. Zij nemen een begeleidende en opleidende rol op zich, brengen vakkennis over en stimuleren de student om zich verantwoordelijk te voelen voor zijn of haar leerproces en het functioneren als medewerker. De praktijkopleider is het eerste aanspreekpunt voor de leerling en zorgt voor een leeromgeving waarin de student zo veel mogelijk praktijksituaties meemaakt, die hij of zij ook zal tegenkomt in het beroep waarvoor de student wordt opgeleid. 

  Het doel van onze samenwerking met SBB is het binden van jonge, gemotiveerde MBO studenten aan DIJKHAM bouw, in de hoop dat zij na het afronden van de opleiding hun carrière als DIJKHAMMER zullen starten! Leerlingen zijn tenslotte de toekomst én onze potentiële nieuwe collega's. Bij DIJKHAM bouw bieden wij leerlingen een goede en veilige werkplek, waar zij oefenen met werkprocessen en werkzaamheden die horen bij het beroep waarvoor de student in opleiding is. Een erkende praktijkbegeleider leidt en coacht de student op de werkvloer. Dit wordt op een leuke en actieve manier gedaan; iedere student is vanaf dag één een collega en onderdeel van ons hechte team. Zo leert de leerling DIJKHAM bouw écht kennen, omdat een baan meer dan werken alleen is!

  Card image cap