Dijkham bouw

Disclaimer│Aansprakelijkheid│Copyright│Privacyverklaring

Disclaimer
Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen.

Aansprakelijkheid 
Dijkham Bouw alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Copyright
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto’s, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via www.dijkhambouw.nl op enigerlei wijze te verspreiden.

Privacyverklaring
Privacyverklaring DIJKHAM bouw bv